Benthyciadau Llai

Investment Fund for Wales logo

English Language Version of this content

Benthyciadau Llai £25,000 - £100,000

Dim ots a ydych chi’n entrepreneur sydd am ddechrau eich busnes eich hun, ar gyfnod cynnar yn eich datblygiad neu’n fusnes mwy sefydlog sy’n awyddus i dyfu, gallai fod yn anodd cael gafael ar y cyllid sydd ei angen arnoch.

Gellir defnyddio Benthyciadau Llai i lenwi’r bwlch ariannu ar gyfer prosiectau twf a datblygu hefyd.

Sut i ymgeisio

  1. Ewch i wefan rheolwr y gronfa trwy glicio ar y blwch isod.
  2. Anfonwch ymholiad yn uniongyrchol at reolwr y gronfa.
  3. Bydd rheolwr y gronfa’n cysylltu â chi i drafod eich gofynion o ran cyllid.
  4. Gall rheolwr y gronfa ofyn am ragor o fanylion a chais ffurfiol neu gyflwyniad hefyd.
  5. Bydd rheolwr y gronfa’n gwerthuso’ch cais ac yn gwneud penderfyniad ar y buddsoddiad.

Oes cwestiwn gennych? Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin

Y Cronfeydd sydd ar Gael

Benthyciadau Llai

£25,000 - £100,000

Cymru

Gwefan BCRS

Oes cwestiwn gennych? Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin.

Sioe Pen Ffordd y Gronfa Buddsoddi i Gymru – Llandudno

Dydd Mawrth, 20 Chwefror 2024, 09:30 – 12:00
Venue Cymru, Llandudno

Sioe Pen Ffordd y Gronfa Buddsoddi i Gymru – Aberystwyth

Dydd Mercher, 21 Chwefror 2024, 09:30 – 12:00
ArloesiAber, Aberystwyth

Sioe Pen Ffordd y Gronfa Buddsoddi i Gymru – Abertawe

Dydd Iau, 22 Chwefror 2024, 08.00 – 10.30
Arena Abertawe, Abertawe

Sioe Pen Ffordd y Gronfa Buddsoddi i Gymru – Casnewydd

Dydd Iau, 22 Chwefror 2024, 14.30 – 17.00
Marchnad Casnewydd, Casnewydd

Cofrestru ar gyfer ein Newyddlen

Cofrestrwch i dderbyn ein negeseuon e-bost i fod gyda’r cyntaf i glywed y newyddion diweddaraf am y Gronfa Buddsoddi i Gymru. Cewch ddewis clywed y newyddion am eich ardal neu gael diweddariadau o bob rhan o’r DU.

Cofrestrwch heddiw

Dilynwch ni ar LinkedIn

Y Newyddion Diweddaraf gan y Gronfa Buddsoddi i Gymru

Darllenwch yr holl newyddion gan y Gronfa Buddsoddi i Gymru

Y Gronfa Buddsoddi i Gymru’n cyhoeddi ei gytundeb cyllid dyled cyntaf

Y Gronfa Buddsoddi i Gymru gwerth £130m yn cyhoeddi ei gytundeb cyllid dyled cyntaf gyda Palmers, cwmni sgaffaldiau hynaf y DU.

Darllenwch yr erthygl

Y Gronfa Buddsoddi i Gymru’n cyhoeddi ei gytundeb mawr cyntaf

Cronfa Buddsoddi i Gymru £130m Banc Busnes Prydain yn cyflawni ei fuddsoddiad ecwiti mawr cyntaf gwerth £1.3m yn y brand teithiau antur ar lein EverTrek.

Darllenwch yr erthygl

Lansiad Cronfa Buddsoddi i Gymru’n rhoi hwb gwerth £130m i fusnesau bach

Mae Banc Busnes Prydain yn lansio ei Gronfa Buddsoddi newydd £130M i Gymru heddiw (23 Tachwedd), gan agor y drws ar gyllid ychwanegol i helpu busnesau llai i ffynnu a llewyrchu.

Darllenwch yr erthygl