Benthyciadau llai

Ar agor ar gyfer ceisiadau

Decorative image banner

English Language Version of this content

Benthyciadau Llai £25,000 - £100,000

Dim ots a ydych chi’n entrepreneur sydd am ddechrau eich busnes eich hun, ar gyfnod cynnar yn eich datblygiad neu’n fusnes mwy sefydlog sy’n awyddus i dyfu, gallai fod yn anodd cael gafael ar y cyllid sydd ei angen arnoch.

Gellir defnyddio Benthyciadau Llai i lenwi’r bwlch ariannu ar gyfer prosiectau twf a datblygu hefyd.

Sut i ymgeisio

  1. Ewch i wefan rheolwr y gronfa trwy glicio ar y blwch isod.
  2. Anfonwch ymholiad yn uniongyrchol at reolwr y gronfa.
  3. Bydd rheolwr y gronfa’n cysylltu â chi i drafod eich gofynion o ran cyllid.
  4. Gall rheolwr y gronfa ofyn am ragor o fanylion a chais ffurfiol neu gyflwyniad hefyd.
  5. Bydd rheolwr y gronfa’n gwerthuso’ch cais ac yn gwneud penderfyniad ar y buddsoddiad.

Oes cwestiwn gennych? Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin.

Y Cronfeydd sydd ar Gael

Cofrestru ar gyfer ein Newyddlen

Cofrestrwch i dderbyn ein negeseuon e-bost i fod gyda’r cyntaf i glywed y newyddion diweddaraf am y Gronfa Buddsoddi i Gymru. Cewch ddewis clywed y newyddion am eich ardal neu gael diweddariadau o bob rhan o’r DU.

Cofrestrwch heddiw