Cronfa Buddsoddi i Gymru

Porthmadog, Wales

Investment Fund for Wales logo

English Language Version of this content

Bydd y Gronfa Buddsoddi i Gymru’n ymrwymo £130 miliwn o gyllid newydd i Gymru.

Nod y gronfa yw sicrhau twf economaidd cynaliadwy trwy gynorthwyo arloesedd a chreu cyfleoedd lleol ar gyfer busnesau newydd ac sydd ar dwf ar draws Cymru.

Bydd y Gronfa Buddsoddi i Gymru’n cynnig amrywiaeth o opsiynau cyllid masnachol gyda benthyciadau llai o rhwng £25,000 a £100,000, gwerth rhwng £100,000 a £2 filiwn o gyllid i ariannu dyledion, a buddsoddiadau ecwiti hyd at £5 miliwn. Mae’r gronfa’n cwmpasu Cymru gyfan, gan gynnwys ardaloedd gwledig, arfordirol a threfol.

Bydd yn cynyddu’r cyflenwad a’r amrywiaeth o gyllid cyfnod ar gyfer busnesau llai ar gyfnod cynnar yn eu datblygiad ar draws Cymru, gan ddarparu cyllid ar gyfer busnesau na fyddai’n derbyn buddsoddiad fel arall o bosibl, ac yn helpu i chwalu’r rhwystrau i gael cyllid.

Mae’r gronfa newydd wedi ymgorffori ymwybyddiaeth am ESG yn ei dyluniad, a bydd yn cynorthwyo economi’r DU i bontio i sero net.

Benthyciadau Llai

£25k – £100k

Am fanylion Benthyciadau Llai

Cyllid Ecwiti

Hyd at £5m

Am fanylion Cyllid i Ariannu Dyledion

Cyllid i Ariannu Dyledion

£100k - £2m

Am fanylion Cyllid Ecwiti

Oes cwestiwn gennych? Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin.

Sioe Pen Ffordd y Gronfa Buddsoddi i Gymru – Llandudno

Dydd Mawrth, 20 Chwefror 2024, 09:30 – 12:00
Venue Cymru, Llandudno

Sioe Pen Ffordd y Gronfa Buddsoddi i Gymru – Aberystwyth

Dydd Mercher, 21 Chwefror 2024, 09:30 – 12:00
ArloesiAber, Aberystwyth

Sioe Pen Ffordd y Gronfa Buddsoddi i Gymru – Abertawe

Dydd Iau, 22 Chwefror 2024, 08.00 – 10.30
Arena Abertawe, Abertawe

Sioe Pen Ffordd y Gronfa Buddsoddi i Gymru – Casnewydd

Dydd Iau, 22 Chwefror 2024, 14.30 – 17.00
Marchnad Casnewydd, Casnewydd

Cofrestru ar gyfer ein Newyddlen

Cofrestrwch i dderbyn ein negeseuon e-bost i fod gyda’r cyntaf i glywed y newyddion diweddaraf am y Gronfa Buddsoddi i Gymru. Cewch ddewis clywed y newyddion am eich ardal neu gael diweddariadau o bob rhan o’r DU.

Cofrestrwch heddiw

Dilynwch ni ar LinkedIn

Y Newyddion Diweddaraf gan y Gronfa Buddsoddi i Gymru

Darllenwch yr holl newyddion gan y Gronfa Buddsoddi i Gymru

Y Gronfa Buddsoddi i Gymru’n cyhoeddi ei gytundeb cyllid dyled cyntaf

Y Gronfa Buddsoddi i Gymru gwerth £130m yn cyhoeddi ei gytundeb cyllid dyled cyntaf gyda Palmers, cwmni sgaffaldiau hynaf y DU.

Darllenwch yr erthygl

Y Gronfa Buddsoddi i Gymru’n cyhoeddi ei gytundeb mawr cyntaf

Cronfa Buddsoddi i Gymru £130m Banc Busnes Prydain yn cyflawni ei fuddsoddiad ecwiti mawr cyntaf gwerth £1.3m yn y brand teithiau antur ar lein EverTrek.

Darllenwch yr erthygl

Lansiad Cronfa Buddsoddi i Gymru’n rhoi hwb gwerth £130m i fusnesau bach

Mae Banc Busnes Prydain yn lansio ei Gronfa Buddsoddi newydd £130M i Gymru heddiw (23 Tachwedd), gan agor y drws ar gyllid ychwanegol i helpu busnesau llai i ffynnu a llewyrchu.

Darllenwch yr erthygl