News

Y Gronfa Buddsoddi i Gymru

Dysgwch sut y gall y Gronfa Buddsoddi i Gymru gynorthwyo’ch busnes chi.


English Language Version of this content

23 November 2023

Lansiad Cronfa Buddsoddi i Gymru’n rhoi hwb gwerth £130m i fusnesau bach

English Language Version of this content Mae Banc Busnes Prydain yn lansio ei Gronfa Buddsoddi newydd £130M i Gymru heddiw (23 Tachwedd), gan agor y drws ar gyllid ychwanegol i helpu busnesau llai i ffynnu a llewyrchu. Bydd y gronfa’n gyrru twf economaidd cynaliadwy trwy gynorthwyo busnesau newydd a’r rhai sydd ar dwf ar draws […]