Events

Sioe Pen Ffordd y Gronfa Buddsoddi i Gymru – Casnewydd

This event has ended

Y Gronfa Buddsoddi i Gymru

Dysgwch sut y gall y Gronfa Buddsoddi i Gymru gynorthwyo’ch busnes chi.


English

Ymunwch â ni yn ein sioe pen ffordd yng Nghasnewydd i ddathlu’r Gronfa Buddsoddi i Gymru newydd gwerth £130m.

Mae’r Gronfa Buddsoddi i Gymru, a lansiwyd ar 23 Tachwedd 2023, yn cynnig amrywiaeth o opsiynau cyllid masnachol gyda chyllid dyled o rhwng £25,000 a £2 filiwn, a buddsoddiad ecwiti o hyd at £5 miliwn.

Mae’r achlysur ar gyfer busnesau llai, cynghorwyr busnes, cyfrifwyr, bancwyr, cyfreithwyr, yr ecosystem cymorth busnes ehangach a chynrychiolwyr y sector cyhoeddus sydd â diddordeb mewn datblygu poblogaeth Cymru o fusnesau bach.

Bydd yn eich helpu chi i ddeall y gwahanol opsiynau o ran cyllid sydd ar gael trwy’r gronfa, ac yn gyfle i chi gwrdd â rheolwyr y gwahanol gronfeydd – BCRS Business Loans, FW Capital a Foresight, yn ogystal â thîm Cronfeydd Buddsoddi’r Cenhedloedd a’r Rhanbarthau o Fanc Busnes Prydain.

Lleoliad: Marchnad Casnewydd, Casnewydd
Dyddiad: Dydd Iau, 22 Chwefror 2024
Amser: 14.30 – 17:00

Bwciwch eich lle yma

Back to events